ĐẶC SẢN CÁ HỒI 2

Gỏi cá hồi Cá hồi bỏ lò sốt phomai Cá hồi hấp xì dầu Cá hồi chiên kiểu Nhật Cá hồi sốt bơ kiểu Pháp Cháo cá hồi

1.500.000₫

- +
Mua hàng

Đc sn cá hi 2 – 1.500.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gỏi cá hồi

2. Cá hồi bỏ lò sốt phomai

3. Cá hồi hấp xì dầu

4. Cá hồi chiên kiểu Nhật

5. Cá hồi sốt bơ kiểu Pháp

6. Cháo cá hồi