ĐẶC SẢN ĐÀ ĐIỂU 2

Đà điểu tiềm thuốc bắc Đà điểu xào thập cẩm Đà điểu rang tiêu hạt Đà điểu hầm nấm Bít tết đà điểu (hoặc đà điểu chiên xù) Đà điểu nấu lẩu

1.550.000₫

- +
Mua hàng

Đc sn đà điu 2 – 1.550.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 3 mâm

1. Đà điểu tiềm thuốc bắc

2. Đà điểu xào thập cẩm

3. Đà điểu rang tiêu hạt

4. Đà điểu hầm nấm

5. Bít tết đà điểu (hoặc đà điểu chiên xù)

6. Đà điểu nấu lẩu