ĐẶC SẢN GÀ CHỌI

Gà chọi bóp răm Gà chọi nướng Gà chọi nấu rượu mận (hoặc nấu cà ri) Gà chọi hấp Gà chọi xáo măng Lòng mề gà xào hoa

1.200.000₫

- +
Mua hàng

Đc sn gà ch– 1.200.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Gà chọi bóp răm

2. Gà chọi nướng

3. Gà chọi nấu rượu mận (hoặc nấu cà ri)

4. Gà chọi hấp

5. Gà chọi xáo măng

6. Lòng mề gà xào hoa