ĐẶC SẢN LỢN MÁN

Lợn mán xào lăn Lợn mán hấp Lợn mán nướng Lòng dồi hấp Lợn mán nấu rượu mân Canh măng Tiết canh

1.000.000₫

- +
Mua hàng

Đc sn ln mán – 1.000.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Lợn mán xào lăn

2. Lợn mán hấp

3. Lợn mán nướng

4. Lòng dồi hấp

5. Lợn mán nấu rượu mân

6. Canh măng

7. Tiết canh