ĐẶC SẢN NGỖNG 2

Tiết canh ngỗng Cổ ngỗng nhồi Ngỗng nướng Ngỗng bóp răm Lòng ngỗng xào Ngỗng nấu canh măng

1.050.000₫

- +
Mua hàng

Đc sn ngng 2 – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiều 2 mâm

1. Tiết canh ngỗng

2. Cổ ngỗng nhồi

3. Ngỗng nướng

4. Ngỗng bóp răm

5. Lòng ngỗng xào

6. Ngỗng nấu canh măng