Lễ khánh thành nhà máy sản xuất thanh cửa nhựa 11/10/2014