Tiệc khánh thành đã đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặn đường phát triển của  nhà máy TAMURA Việt Nam, chúc mừng thành công và phát triển!